A-Z English, to prywatna placówka utworzona w roku 2009. Sale lekcyjne, którymi dysponujemy, są wyposażone w niezbędne pomoce i przystosowane do nauki języków obcych. Niewątpliwą zaletą kursów prowadzonych w A-Z English jest mała liczebność grup - maksymalnie 8 osób - co gwarantuje każdemu uczniowi optymalne warunki do nauki języka obcego. Nasi lektorzy są absolwentami najlepszych polskich i zagranicznych uczelni z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych. W trakcie zajęć wykorzystujemy różne pomoce językowe starając się, aby lekcje były ciekawe i aby nasi uczniowie wynosili z nich jak najwięcej korzyści.

Kursy dla uczniów szkół podstawowych

„Czym skorupka za młodu nasiąknie..." wiemy, jak istotny jest kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat, dlatego pomagamy naszym najmłodszym uczniom polubić język angielski. Nauczanie oparte jest na naturalnej metodzie przyswajania dzieci, która wykorzystuje zarówno ich zdolności językowe, jak również wizualno – przestrzenne, ruchowe, muzyczne oraz interpersonalne. W naszej pracy dążymy do tego, aby atmosfera zajęć była przyjazna i rozwijała w uczniach chęć dalszej nauki.

Kursy dla gimnazjalistów

Stale poszukujemy nowych pomysłów i zastosowań. Szczególnie wymagającym uczniom, jakimi są nastolatkowie zapewniamy interesujące i efektywne zajęcia językowe, w trakcie których korzystamy z oryginalnych materiałów anglojęzycznych, filmów, prasy. Chętnie podejmujemy wyzwania, które zmuszają nas do tworzenia nowatorskich rozwiązań.. Tematyka i słownictwo jest uważnie wybrane i dopasowane do grupy językowej.

Kursy dla uczniów szkół średnich

Konwersacyjna metoda, jaką stosujemy w nauczaniu języka angielskiego, a także nacisk na tematykę związaną z typowymi sytuacjami wziętymi z życia codziennego, sprawiają, że nasi uczniowie szybko będą potrafili porozumiewać się w języku angielskim. W czasie zajęć pamiętamy o wymaganiach szkolnych i egzaminacyjnych, natomiast często nielubiana przez uczniów gramatyka wykładana jest w sposób jasny i przystępny dla każdego.

Kursy dla dorosłych

Dorośli często obawiają się rozmowy w języku obcym mimo jego dobrej znajomości teoretycznej. U nas uda się Państwu pokonać tzw. „barierę językową”. Stosowana przez nas bezpośrednia metoda konwersacyjna kładzie szczególny nacisk na komunikację i poszerzenie słownictwa z różnych dziedzin życia. Zajęcia prowadzone przez lektora anglojęzycznego pomogą Państwu odważyć się mówić po angielsku.